Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 19
kluk
Provozováno na realitním systému Realman

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve vyhlášce č. 78/2013 o energetické náročnosti budov.

 

penb 1 služby 2
penb 3 penb 4

 

 

SE ZPRACOVÁNÍM PENB VÁM RADI POMŮŽEME PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRACUJÍCÍCH ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ - EXPERTŮ

 

 

23254-555014-1_Graficke-znazorneni-hranic-jednotlivych-trid-energeticke-narocnosti-z-PENB-v-souvislo

 

 

OD KDY SE PENB ZPRACOVÁVÁ?

Od 1. 1. 2009 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem. Tato povinnost je však od 1. ledna 2013 přesněji specifikována.

Podle novely zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016, je vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek a nově i vlastník jednotky při prodeji nebo pronájmu nemovitosti povinen:

opatřit si PENB

předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy

zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech

Pokud není realitní kanceláři PENB dodán, musí být v inzerátu uvedena nejhorší kvalifikační třída, kterou je třída G.

PENB NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 10 LET!

 

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE TEDY PENB ZPRACOVÁVÁ?

při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy

od 1. července 2013 pro budovy užívané orgánem veřejné moci (obecní, městské a krajské budovy, budovy soudů apod.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m

od 1. ledna 2015 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2

od 1. července 2015 pro budovy užíváné orgánem veřejné moci  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2

od 1. ledna 2019 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

 

VÝJÍMKY - kterých budov se PENB netýká?

budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m2 ( chaty, budovy k rekreaci apod.)

objekty určené pro bohoslužby

budovy zpravodajských služeb

budovy důležité pro obranu státu

vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu

budovy sloužící k ochraně utajovaných informací

průmyslové a zemedělské budovy se spotřebou do 700 GJ 

od 1.7.2015 upravena výjimka pro objekty rodinné rekreace - pokud je objekt užíván jen část roku a spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání objektu

budovy, které byly vystavěny před 1.1.1947 a poslední větší změna na dokončené budově byla před 1.1.1947 ( v tomto případě je zapotřebí, aby se obě strany, tedy prodávající a kupující nebo pronajímatel a nájemce, písemně dohodly na tom, že PENB nebude vystaven)

POKUTY PŘI NESPLNĚNÍ POVINNOSTÍ

pro vlastníky bytových jednotek, rodinných domů, komerčních objektů a bytových domů až do výše 100.000,-Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě

pro právnickou osobu (firma, podnikatel) se vystavuje sankci až do výše 200.000,-Kč