Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve vyhlášce č. 78/2013 o energetické náročnosti budov.

 • Zařídíme pro Vás průkaz energetické náročnosti bydov (PENB)

 • Rychlé vyřízení

 • Garance spokojenosti

 • Využijte naše odborníky, vyplatí se to

 

Se zpracováním PENB vám radi pomůžeme prostřednictvím spolupracujících energetických specialistů - expertů.

 

Od kdy se PENB zpracovává

Od 1. 1. 2009 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem. Tato povinnost je však od 1. ledna 2013 přesněji specifikována.

 

PENB - Průkaz energetické náročnosti

Podle novely zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016, je vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek a nově i vlastník jednotky při prodeji nebo pronájmu nemovitosti povinen:

 • Opatřit si PENB
 • předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvypředat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
 • předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
 • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech
 • Pokud není realitní kanceláři PENB dodán, musí být v inzerátu uvedena nejhorší kvalifikační třída, kterou je třída G.

 

PENB nesmí být starší než 10 let!

 

V jakých případech se tedy PENB zpracovává?

 • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
 • od 1. července 2013 pro budovy užívané orgánem veřejné moci (obecní, městské a krajské budovy, budovy soudů apod.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • od 1. ledna 2015 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
 • od 1. července 2015 pro budovy užíváné orgánem veřejné moci  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
 • od 1. ledna 2017 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2
 • od 1. ledna 2019 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

 

VÝJÍMKY - kterých se PENB netýká?

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou do 50 m2 ( chaty, budovy k rekreaci apod.)
 • objekty určené pro bohoslužby
 • budovy zpravodajských služeb
 • budovy důležité pro obranu státu
 • vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu
 • průmyslové a zemedělské budovy se spotřebou do 700 GJ 
 • od 1.7.2015 upravena výjimka pro objekty rodinné rekreace - pokud je objekt užíván jen část roku a spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání objektu
 • budovy, které byly vystavěny před 1.1.1947 a poslední větší změna na dokončené budově byla před 1.1.1947 ( v tomto případě je zapotřebí, aby se obě strany, tedy prodávající a kupující nebo pronajímatel a nájemce, písemně dohodly na tom, že PENB nebude vystaven)

 

Pokuty při nesplnění povinností

 • pro vlastníky bytových jednotek, rodinných domů, komerčních objektů a bytových domů až do výše 100.000,-Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě
 • pro právnickou osobu (firma, podnikatel) se vystavuje sankci až do výše 200.000,-Kč

 

Kontaktní formulář

*
*
*
fname: